ECHO |STAFF / PROGRAMMATION |CLUB ECHO | CONTACT -------------------|

cette semaine, juste pour vous !message
--
etude --
message --
nouvelles --
youth corner --
message --
nouvelles --

Revelasyon 1:5-7 (HCV)


5 benediksyon ak kè poze ki soti nan Jezikri tou, li menm ki te bay verite a jan l' ye a, li menm premie pitit ki leve soti vivan nan lanmò a, li menm ki chèf tout wa ki sou latè. Kris la renmen nou, li bay san li lè li mouri pou l' te ka delivre nou anba peche nou yo.

6 Li fè nou tounen wa ak prèt pou n' sèvi Bondye Papa li. Se pou li tout lwanj ak tout otorite pou tout tan. Amèn.

7 Gade. Men Kris la ap vini sou tèt nwaj yo! Tout moun pral wè l', menm moun ki te pèse l' yo. Tout pèp sou latè pral kriye lè y'a wè li. Wi, se konsa sa pral pase. Amèn.


apologetique

par Emmanuel Etienne

Why The Gospels Are Historical, Craig Evans Ph.D
----------------------------

What Does the Bible Say About “End Times”? Three Historic Perspectives

Few topics divide the Christian community as quickly as the issue of “end times” (known amongst theologians as the study of “eschatology”). Entire denominations divide over the issue, and many would argue a particular “eschatology” must be adopted if we are going to claim we are “Christians”. There are some essentials Christians must adopt related to “end times” and it turns out these essentials are relatively simple and easy to understand. Let’s take a look at some of the theories and interpretations developed over time as people have tried their best to understand what the Bible teaches, and then let’s offer an the essential truth all of us should hold as Christians.

See more at coldcasechristianity.comAUTRES ETUDES: [plus]


ekipDe gauche à droite:
Jonel D., Joel D., Samuel L., Normil J.

Fondée le 7 Aout 1983, Echo Evangélique est une organisation chrétienne sans but lucratif. C'est un organe médiatique, conçu au service de l'Evangile, donc du royaume éternel de Dieu. [+]


AudioNow